Sigurna nabavka i upotreba bilja

Biljni se lijekovi mogu upotrebljavati za liječenje mnogih lakših tegoba, te za pojačavanje energije i imuniteta. Premda su prikladni za samoliječenje, često je bolje zatražiti savjet profesionalnog praktičara biljne medicine.

  • Prije upotrebe biljnih lijekova provjerite je li vam postavljena ispravna dijagnoza.
  • Upotrebljavajte samo biljke izričito preporučene od strane liječnika
  • Liječnika obavjestite o svakoj biljci koju namjeravate uzimati
  • Kupujte biljke od ugledne firme. Odaberite vrstu kod koje su na kutiji navedena adresa i broj telefona, tako da se kod ovlaštenog proizvođača možete raspitati o biljci.
  • Imajte na umu da proizvođači biljnih lijekova smiju na ambalaži  proizvoda navesti  terapijsko djelovanje samo ako je lijek i službeno odobren. Mnogi lijekovi, nažalost, takvo odobrenje nemaju.
  • Izbjegavajte biljke koje se prodaju u rasutom obliku (beu kutije), jer su možda predugo na zraku i izložene svjetlosti.
  • Birajte proizvode s dokazom o provjeri kvalitete, posebno biljke standardizirane za jedan ili više djelatnih sastojaka.
  • Imajte na umu da se biljne tinkture često pripremaju s osnovnom koja se sastoji od vode i alkohola. Želite li izbjeći alkohol, kupujute tinkture s glicerinskom podlogom.
  • Vodite računa o održivosti raznih biljnih oblika. Trajnost biljaka u rasutom stanje može iznositi od tri mjeseca (lišće i cvijeće) do godinu dana (kora i korijenje), trajnost tinkturaotprilike jednu, a trajnost kapsula i tableta jednu do dvije godine.
  • Ako namjeravate upotrebljavati biljne lijekove trajno i redovno, nabavite pouzdan priručnik u kojem ćete naći potpune podatke o pojedinim biljkama.